Vláčiky @bastl.sk

Modelové železnice som mal rád od malička. Od prvého vláčiku v mierke H0 (stále ho niekde mám a dodnes si pamätám, ako jazdil pod vianočným stromčekom), cez vláčiky v mierke TT (tú som si obľúbil) z produkcie vtedajšej NDR. Avšak nikdy som nemal priestor na vybudovanie trvalého koľajiska.

Od čias môjho detstva sa niekoľko vecí zmenilo. Síce stále nemám priestory na postavenie veľkého koľajiska, ale nové technológie dávajú šance venovať sa tejto oblasti z inej strany, Týmito technológiami sú mikrokontroléry, Čína a 3D tlač.

Použitie mikrokontrolérov nie je nič nové a treba konštatovať, že po prieskume českých a slovenských stránok som dospel k poznaniu, že vlastne všetko, čo sa dá vymyslieť už zrejme vymyslené bolo. Nie že by sa to nedalo urobiť lepšie, menšie, zaujímavejšie. Akurát to nebude žiadna novinka.

Napriek tomu má zmysel sa tejto téme venovať. Mnohé realizácie sú viac-menej uzavreté komerčné riešenia s cenou pre modelársky svet obvyklou. Iné sú konštrukcie typu vrabčie hniezdo, prípadne sú konštrukčne hrozne veľké. Hodia sa ako inšpirácia, avšak na koľajisko položené na stole (TT znamení Table Top) nie sú veľmi vhodné. Takže vymýšľať a upravovať je čo. Avšak či bude niečo z toho hodné publikovania ukáže čas.

Čína síce nie je technológia, avšak vďaka čínskym e-shopom je zrazu prístupné neuveriteľné množstvo materiálu, súčiastok a komponentov za neuveriteľné ceny. Nejde priamo o modely ako také (tu sú trochu mimo ako v sortimente tak ja v merítkach), ale o komponenty a súčiastky, pomocou ktorých môžeme modely alebo príslušenstvo vytvoriť. Platí to ako pre mechanické, tak aj pre elektronické komponenty alebo kompletné elektronické moduly. Vedeli by sme dlho diskutovať o kvalite čínskych komponentov a kvalite či životnosti modelu z nich postaveného, ale nebudeme.

A konečne 3D tlač. Nakresliť si nejaký predmet a opakovane si ho môcť vytlačiť prináša zaujímavé možnosti. S trochou úsilia sa dá dosiahnuť pomerne slušná presnosť a prvé pokusy priniesť 3D tlač do oblasti železničného modelárstva vyzerajú pomerne sľubne.

3D tlač a železničné modelárstvo – napriek tomu že už som zaznamenal aj opačný názor (a to som ešte nenapísal ani čiarku) – mi pripadajú ako ideálna kombinácia. Nájde uplatnenie od vozového parku cez príslušenstvo (mosty, tunely, výbava) až po prvky krajiny. Avšak čo sa týka vernosti a detailov nenahradí profesionálne vyrábané modely, ani nenahradí prácu pri patinovaní a dorábaní detailov. Je to len jedna z ďalších metód získania polotovaru – od celkového modelu až po rozmerovo presnú kostru, doplnenú tradičnými materiálmi a technológiami.

3D tlač má svoje obmedzenia. V súčasnosti – pri použití technológie FFF (Fused Filament Fabrication), ktorá vyrába model postupným vrstvením plastu – majú vytlačené modely na bočných stenách mierne drsnú štruktúru, veľmi jemné detaily sú nepresné. Avšak s očakávaným príchodom (a najmä zľudovením) technológií ako je SLA (stereolitografia), kde sa model formuje vyzrážaním v kvapaline vplyvom svetla (projektor, laser) sa kvalita môže zvýšiť a modely ktoré dnes vytvoríme pre FFF technológiu budú použiteľné aj pre novšie technológie. Technológie sú v podstate k dispozícii už dnes, prekážkou je však cena UV vytvrdzovaných polymérov, ktorá sa pohybuje (rok 2015) okolo 1000€ za liter. Takže snáď naša investícia do prípravy 3D modelov nebude zbytočná.

Napriek súčasným obmedzeniam ma napadla kacírska myšlienka: skúsiť vytlačiť – samozrejme po častiach – celé koľajisko. Nie dokonalé v každom detaile, ale kompletne (no, povedzme čo najviac) vytvorené touto technológiou.

A o tomto projekte budú tieto stránky.